STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim luồn (tĩnh mạch)/ kim luồn an toàn có cánh có cổng IV Cannula/ Safety IV Cannula with port and wing Poly Medicure Limited - Ấn Độ Poly Medicure Limited - Ấn Độ Kim đâm vào tĩnh mạch để đưa ống catheter nằm luồn trong tĩnh mạch 7 TTBYT Loại B
2 Kim luồn (tĩnh mạch)/ kim luồn an toàn không cổng có cánh IV Cannula/ Safety IV Cannula w/o port with wing Poly Medicure Limited - Ấn Độ Poly Medicure Limited - Ấn Độ Kim đâm vào tĩnh mạch để đưa ống catheter nằm luồn trong tĩnh mạch 7 TTBYT Loại B
3 Kim luồn (tĩnh mạch)/ kim luồn an toàn không cánh có cổng IV Cannula/ Safety IV Cannula w/o wing, with port Poly Medicure Limited - Ấn Độ Poly Medicure Limited - Ấn Độ Kim đâm vào tĩnh mạch để đưa ống catheter nằm luồn trong tĩnh mạch 7 TTBYT Loại B
4 Kim luồn (tĩnh mạch)/ kim luồn an toàn không cổng không cánh IV Cannula/ Safety IV Cannula w/o wing, w/0 port Poly Medicure Limited - Ấn Độ Poly Medicure Limited - Ấn Độ Kim đâm vào tĩnh mạch để đưa ống catheter nằm luồn trong tĩnh mạch 7 TTBYT Loại A
5 Nút đậy đuôi kim luồn 1023, 1024, 1027 Luer Lock, Injection Stopper, Luer Lock Injection Site Poly Medicure Limited - Ấn Độ Poly Medicure Limited - Ấn Độ Nút lắp vào đuôi kim luồn để bảo vệ đường tĩnh mạch 7 TTBYT Loại B
6 Ống nẫng gây mê 2018, Catheter Mount Poly Medicure Limited - Ấn Độ Poly Medicure Limited - Ấn Độ Đoạn dây co giãn ( xếp nếp gấp) được nối với máy giúp thở 2 TTBYT Loại B