STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây thở oxy 2 nhánh Nasal Oxygen Cannula Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Giúp thở oxy 5 mục 4 TTBYT Loại B
2 Dây cho ăn các số Stomach Tube Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc truyền thức ăn cho BN 5 mục 2 TTBYT Loại B
3 Miếng lam xét nghiệm Microscope Slide Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Chứa mẫu vật quan sát dưới kính hiển vi 5 IVD TTBYT Loại A
4 Băng bó xương cố định vết gãy các size P.O.P Bandage Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc dùng để cố định vết thương khi bị gãy xương 4 TTBYT Loại A
5 Túi chườm nóng/lạnh Hot Water Bag/Ice Bag Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Chườm nóng/ lạnh giảm sưng đau 4 TTBYT Loại A
6 Túi đựng nước tiểu Urine Bag Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc Shanghai Multi-Med Union Co.,Ltd / Trung Quốc dùng đựng nước tiểu 4 TTBYT Loại A