STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường TDG-01; TDG-02; TDG-03 Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Minh Sơn Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Minh Sơn Được sử dụng tại các cơ sở y tế, bệnh viện… Giúp người bệnh bảo quản đồ dùng, thuốc; làm bàn ăn. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân G-00; G-01; G-02; G-03 Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Minh Sơn Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Minh Sơn Giường được sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện … Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Cáng y tế CTD-01; XC-01; XC-02; XC-03; CKT-01; CKT-02; CKT-03; CKT-04 Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Minh Sơn Công ty TNHH Cơ Khí và Thương Mại Minh Sơn Dùng để vận chuyển, khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A