STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TRUNG TÂM MÁY HÚT KHÍ MÊ – HÚT CHÂN KHÔNG - MÁY TẠO KHÍ HÔ HẤP Theo phụ lục Theo phụ lục Mil’s SAS Là một thành phần của hệ thống khí y tế: cung cấp khí hút đi vào mạng ống dẫn đến từng đầu giường bệnh, phòng hồi sức, phòng mỗ,... cho các điều áp hút để hút dịch từ bệnh nhân khi phẫu thuật hoặc điều trị, khí hút cho bộ dẫn lưu màng phổi,.. Cung cấp khí thở cho bệnh nhân Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B