STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy tưới hút ổ bụng Theo phụ lục Theo phụ lục W.O.M. World of Medicine GmbH LAP-Pump PP110 là một máy bơm hút và tưới rửa được thiết kế để sử dụng trong các thủ thuật nội soi chẩn đoán và / hoặc trị liệu để bơm dịch vào và loại bỏ dịch ra khỏi khoang bụng. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B