STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Medbri Medical Technology Co., Ltd Sử dụng trong điều trị nội nha.(Để loại bỏ ngà răng và tạo hình ống tuỷ) Quy tắc 6 phần II của thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B