STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ YNK – OT 300S; YNK – OT 100S; YNK – OT 100 Yuil Trading Corporation Yuil Trading Corporation Bàn mổ điện đa năng được thiết kế để sử dụng trong phòng mổ cho nhiều trường hợp phẫu thuật khác nhau Quy tắc 12 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám sản YNK – ET 100 Yuil Trading Corporation Yuil Trading Corporation Bàn khám sản phụ khoa được sử dụng và hỗ trợ trong chuyên môn thăm khám và chuẩn đoán tình trạng bệnh lĩnh vực Sản-Phụ khoa Quy tắc 12 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn đẻ YNK – DT 100 Yuil Trading Corporation Yuil Trading Corporation bàn đẻ điện đa năng được thiết kế để sử dụng trong phòng đẻ, phòng sản khoa, cung cấp điều kiện và hỗ trợ bác sĩ và kỹ thuật viên thuận tiện trong thao tác trợ sinh Quy tắc 12 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A