STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY Urine Chemistry Strips/800-7204 Beckman Coulter Ireland Inc. Beckman Coulter Ireland Inc. Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số sinh hóa nước tiểu iChem VELOCITY Urine Chemistry Strips được sản xuất riêng cho Hệ thống sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY và Hệ thống sinh hóa nước tiểu DxU, đồng thời chỉ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe mới được phép sử dụng. Có thể dùng những phép đo định tính hoặc bán định lượng này cùng với công cụ chẩn đoán khác để đánh giá các chứng rối loạn chuyển hóa, nước tiểu và thận. Quy tắc 6 Phần III, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B