STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que quấn bông Theo phụ lục Theo phụ lục Nopa Instruments Medizintechnik GmbH Lấy chất dịch phẫu thuật, thao tác với mô Quy tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A