STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo chức năng hô hấp và phụ kiện đi kèm DATOSPIR MICRO (A, C); DATOSPIR TOUCH EASY ( D, T, F); DATOSPIR TOUCH DIAGNOSTIC ( D, T, F); DATOSPIR AIRA ( D, T, F) SIBEL, S.A.U/ SPAIN SIBEL, S.A.U/ SPAIN Máy đo chức năng hô hấp giúp phát hiện đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng hậu phẫu như suy hô hấp, xẹp phổi, biến chứng tim mạch Quy tắc 11, Phần II của Thông tư 39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy đo chức năng hô hấp - Bộ chuyển đổi đường khí 07046; 07053; 07052 SIBEL, S.A.U/ SPAIN SIBEL, S.A.U/ SPAIN Phụ kiện máy đo chức năng hô hấp - dùng chuyển đổi đường khí Quy tắc 11, Phần II của Thông tư 39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại B