STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ chân răng, trụ phục hình, trụ lành thương, nắp đậy Theo phụ lục Theo phụ lục JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. - NEODENT Sử dụng trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C