STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ tiệt trùng dụng cụ bằng tia UV và Plasma ion ATV-SCUVP-500 CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ trong các bệnh viện, phòng khám bệnh và trong các phòng thí nghiệm Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ tiệt trùng sấy ống nội soi bằng tia UVPlasma ion ATV-SCUVP-700 CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Sử dụng để tiệt trùng ống nội soi trong các bệnh viện, phòng khám bệnh và trong các phòng thí nghiệm Quy tắ 15, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tủ tiệt trùng sấy quần áo phẫu thuật bằng tia UV + plasma ion ATV-SCUVP-1000 CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Sử dụng để tiệt trùng quần áo phẫu thuật trong các bệnh viện, phòng khám bệnh và trong các phòng thí nghiệm Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B