STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán mụn Theo phụ lục Theo phụ lục CG Bio Co., Ltd. EasyDerm Band được chỉ định để bảo vệ và hấp thụ dịch tiết vết thương. - Nghị định 98/2021/NĐ-CP - Quy tắc 1, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A