STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số DRX Plus 3543 Detector DRX Plus 3543 Detector / 2272233001 Carestream Health, Inc - USA Carestream Health, Inc - USA Thu nhận hình ảnh X-Quang chụp để bác sĩ đọc kết quả Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B