STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư và hóa chất dùng cho Giải phẫu bệnh Theo phụ lục Theo phụ lục Histo-Line Laboratories SRL Dùng trong quy trình xử lý và nhuộm mô/tế bào trong giải phẫu học Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A