STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhận ảnh X Quang kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục FUJIFILM Corporation Tấm nhận ảnh phát hiện chính xác thông tin tia X đi qua hộp sọ, ngực, vú, bụng, xương, mạch máu, cơ, v.v., dù có hoặc không có chất tương phản đi kèm. Máy X quang kỹ thuật số Fuji đọc Tấm nhận ảnh và thu hình ảnh chẩn đoán Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT - BYT TTBYT Loại B