STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ tiệt trùng vật dụng thiết bị y tế, 380V-120kW HMQ-65 Beijing Fengtai Yongding Disinfection Equipment Factory Hangzhou bocon mechanical and electrical equiment Co.LTD Dùng để khử trùng các vật dụng thiết bị y tế Quy tắc 15, Phần IID, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C