STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm chân không 12x75mm; 13x75mm; 12x100mm, 13x100mm; 16x100mm, 8x120mm Jiangsu Yuli Medical Instrument Co., Ltd Jiangsu Yuli Medical Instrument Co., Ltd Thu thập, vận chuyển và xử lý mẫu máu trong xét nghiệm huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần trong phòng xét nghiệm của các cơ sở y tế Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A