STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục DTL Dental Equipment Manufacture Co., Ltd. Là dụng cụ hỗ trợ cho nha sĩ trong các cuộc điều trị về nha khoa. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B