STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch cobas b 101/06378668190 PHC Corporation In Vitro Diagnostics Division Roche Diagnostics GmbH cobas b 101 là máy xét nghiệm chẩn đoán in vitro để đánh giá định lượng các xét nghiệm sinh hóa và xét nghiệm miễn dịch bằng cách sử dụng các đĩa xét nghiệm cobas b 101. Máy cobas b 101 được dùng để xét nghiệm tại chỗ. Không dùng cho tự xét nghiệm. Quy tắc 4, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C