STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây đốt điện cực dùng trong hệ thống phẩu thuật nội soi 80-286-96-04 Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Là phụ kiện, giúp kết nối giữa dụng cụ phẫu thuật nội soi với dao mổ điện cao tần Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dây đốt lưỡng cực 80-287-96-04 Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Là phụ kiện, giúp kết nối giữa dụng cụ lưỡng cực với dao mổ điện cao tần Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Kẹp lưỡng cực không dính 80-991-23-04 Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Là phụ kiện dùng cho dao mổ điện cao tần. Kẹp lưỡng cực giúp cầm máu, can thiệp trực tiếp lên cơ thể bệnh nhân. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu 80-701-39-04 Zhejiang Medstar Technology Co.,Ltd. KLS Martin GmbH + Co. KG Là vật tư tiêu hao dùng cho dao mổ điện cao tần. Tay dao cắt đốt đơn cực giúp cắt mô và cầm máu, can thiệp trực tiếp lên cơ thể bệnh nhân. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Tấm điện cực trung tính 80-344-09-04 Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Gebrüder Martin GmbH & Co. KG Là vật tư tiêu hao dùng cho dao mổ điện cao tần. Tấm điện cực dán trực tiếp lên bề mặt da của bệnh nhân, giúp dòng điện thu hồi về máy. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C