STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ Heparin Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Kiểm soát đông cầm máu là một khía cạnh quan trọng của việc chăm sóc bệnh nhân trong bất kỳ ứng dụng nào đòi hỏi phải quản lý heparin.Tính linh hoạt của máy đo nồng độ Heparin cho phép quản lý sự đông cầm máu một cách thuận tiện cho nhiều ứng dụng khác nhau. Các lĩnh vực áp dụng bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn, các vấn đề sau: ■ Phẩu thuật vòng qua phổi ■ Phòng thí nghiệm ■ Phòng Chăm sóc Chuyên sâu / Phòng Chăm sóc đặc biệt / Phòng thí nghiệm lâm sàng Máy đo nồng độ Heparin cho phép lựa chọn vị trí thuận tiện để sử dụng. Bệnh nhân và các thông số giao thức được nhập vào hệ thống và các thông số này được sử dụng để tính kết quả kiểm tra. Quy tắc 3 - Phần III - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C