STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ CO2 Theo phụ lục Theo phụ lục Oridion Medical 1987 Ltd, Israel Máy đo nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra Capnostream® 20p kết hợp thiết bị kiểm tra capnograph /pulse với các phụ kiện của nó nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được đào tạo chuyên nghiệp và liên tục, không xâm lấn và giám sát nồng độ cácbon điôxit của hơi thở ra và hít vào và tốc độ hô hấp, với sự giám sát không xâm lấn chức năng bão hòa oxy của hemoglobin động mạch (SpO2) và nhịp tim. Nó được sử dụng cho trẻ sơ sinh, nhi khoa và người lớn ở bệnh viện, các cơ sở bệnh viện và các môi trường vận chuyển trong bệnh viện. Capnostream®20p chỉ được vận hành bởi nhân viên y tế có trình độ. Màn hình Capnostream®20p cung cấp cho bác sĩ lâm sàng một chỉ số tổng hợp phổi (IPI). IPI dựa trên bốn tham số được cung cấp bởi màn hình: lượng CO2 End tidal, tỷ lệ hô hấp, độ bão hòa oxy và nhịp tim. IPI là một chỉ số về tình trạng thông khí của bệnh nhân người lớn hoặc trẻ em được hiển thị trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 10 chỉ ra tình trạng phổi tối ưu. Màn hình hiển thị IPI một giá trị đơn đại diện cho các thông số phổi của bệnh nhân và cảnh báo bác sĩ lâm sàng để thay đổi tình trạng phổi của bệnh nhân. IPI là một phần bổ sung, và không nhằm thay thế, để giám sát dấu hiệu quan trọng. Quy tắc 10 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C