STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ngáng miệng dùng trong nội soi (Endoscopy Mouthpiece) Sonde (ống thông) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Dùng trong phẫu thuật nội soi từ đường Miệng hoặc theo chỉ định của Bác sĩ Quy tắc 5 - Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua lỗ của cơ thể không qua phẫu thuật TTBYT Loại A