STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NIPRO DISPOSABLE SYRINGE Bơm tiêm Insulin dùng cho bệnh nhân tiểu đường NIPRO DISPOSABLE SYRINGE With Needle Insulin 1ml 26G×1/2’’ Insulin 1ml 27G×1/2’’ Insulin 1ml 29G×1/2’’ NIPRO (THAILAND) CORPORATION LIMITED NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED Bơm tiêm Insulin dùng cho bệnh nhân tiểu đường Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B