STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TDR-300B PLUS Hunan Mindray Medical Technology Co.,Ltd Hunan Mindray Medical Technology Co.,Ltd Dùng cho xét nghiệm định danh và kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn và nấm có trong mẫu máu, dịch cơ thể,… Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B