STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VẬT LIỆU ĐỆM HÀM Theo phụ lục Theo phụ lục GC AMERICA INC, USA Là vật liệu đệm hàm tạm thời dùng để hỗ trợ điều chỉnh lại hàm giả và điều hoà mô mềm Quy tắc 5, mục 3 TTBYT Loại B