STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản và trưng bày vắc xin Theo phụ lục Theo phụ lục EVERmed Srl Italia Sử dụng để trưng bày và bảo quản vẵc xin Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A