STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sáy và phụ kiện kèm YCO-010, YCO-N01, YCO-N01 (Analog), YCO-N01 (Digital), YCO-010 (Microprocessor) Gemmy Industrial Corporation, Taiwan Gemmy Industrial Corporation , Taiwan Dùng sấy tiệt trùng các dụng cụ y tế Quy tắc 12 TTBYT Loại A