STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đưa dưỡng chất vào da HYCOOX NOBAMEDI Co., Ltd NOBAMEDI Co., Ltd Dùng đưa các dưỡng chất vào da quy tắc 11 TTBYT Loại B