STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ballon gây mê VentiPro các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Dây máy gây mê VentiPro không co giãn người lớn Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
3 Dây máy gây mê VentiPro co giãn các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Dây oxy 2 nhánh các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
5 Dây thở 2 bẫy nước VentiPro các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
6 Dây thở 2 bẫy nước VentiPro Silicon các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
7 Bộ dây thở có bẫy nước gia nhiệt VentiPro các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
8 Bộ dây thở có bẫy nước gia nhiệt, tạo ẩm VentiPro các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Hỗ trợ thở và gây mê Quy tắc 2 TTBYT Loại B
9 Que dẫn đường cho nội khí quản các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Đặt nội khí quản cho bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B
10 Airway các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Non-Change Enterprise Co., Ltd Điều khiển lưu lượng khí Quy tắc 2 TTBYT Loại B