STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đưa dưỡng chất vào da HYCOOX/NBI-200 NOBAMEDI Co., Ltd NOBAMEDI Co., Ltd Sử dụng tiêm dưỡng chất vào da dùng trong thẩm mỹ Quy tắc 11, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B