STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản - Endobronchial Tube Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Ống thông phế quản bên trái bị cấm sử dụng cho những bệnh nhân bị hẹp hoặc tắc nghẽn của phế quản chính bên trái; các ống thông phế quản trái có móc carinal không được sử dụng cho các thủ thuật liên quan đến Carina. Không được sử dụng ống thông phế quản trong các thủ thuật liên quan đến việc sử dụng LASER hoặc một điện cực chủ động của phẫu thuật điện trong khu vực trực tiếp của thiết bị. Sự tiếp xúc của chùm sáng hoặc điện cực với thiết bị, đặc biệt trong các hỗn hợp có chứa oxy hoặc oxit nitơ có thể gây ra sự đốt cháy nhanh chóng của ống với các ảnh hưởng nhiệt có hại và phát thải các sản phẩm đốt ăn mòn và độc hại bao gồm axit clohiđric (HCl). Quy tắc 5 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B