STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 QUE THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG (DẠNG BÚT) USTEST, CHEKFA, MEDSTAND PEN, CALI PEN, DOKU PEN, PG QUICK, LADY TEST, TP QUICK, PEN TEST BM, TEST LUCKY CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu của người. Quy tắc 4 phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT (Quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán Invitro TTBYT Loại B