STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., LTD. Sử dụng trong lĩnh vực hô hấp, gây mê, chăm sóc quan trọng và phẫu thuật. Ngăn ngừa nhiễm trùng và làm giảm khả năng lây nhiễm chéo. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B