STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ di động YUNO II Maquet GmbH Maquet GmbH Bàn mổ được thiết kế để đặt và định vị bệnh nhân ngay trước, trong và sau can thiệp phẫu thuật, cũng như để khám và điều trị. QT12, phần II, mục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A