STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin Lọc Khuẩn/Virus/Ấm Ẩm Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Zhenfu Medical Devices Co., Ltd Sản phẩm dùng để lọc không khí (vi khuẩn, vi rút) đường thở trong quá trình thông khí bệnh nhân. Làm ẩm không khí đường thở Được dùng trong bệnh viện trong quá trình gây mê và sử dụng máy thở Quy tắc 3, phụ lục I, mục I, phần II, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B