STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NƯỚC CẤT NƯỚC CẤT 5 L; NƯỚC CẤT 10 L CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH Tráng rửa dụng cụ y tế và các trang thiết bị; Dùng trong xét nghiệm (sinh hóa, miễn dịch); Rửa tay, rửa vết thương trong phòng mổ; Chạy máy thở oxy; Sắc thuốc. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A