STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu Foley HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Dùng thông qua niệu đạo để thông nước tiểu Quy tắc 5, Phần II TTBYT Loại B