STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn nước tưới rửa sử dụng trong phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục W.O.M WORLD OF MEDICINE GmbH Ống dẫn nước tưới rửa, dùng một lần để vận chuyển dịch tưới cho bệnh nhân trong các ca phẫu thuật nội soi Quy tắc 7 phần II, phụ lục I thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B