STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn máy thở Filter CareStar 30 /MP01770 GVS Technology (Suzhou) Co., Ltd. Drägerwerk AG & Co. KGaA. - Các loại phin lọc hệ thống thở Carestar kết hợp với khả năng lọc vi khuẩn và vi rút hiệu quả cao, đặc biệt duy trì khả năng ngăn ngừa nhiễm khuẩn. - Hỗ trợ bảo vệ bệnh nhân khỏi các vi sinh vật có khả năng hiện diện trong khi thở vào, cũng như bảo vệ hệ thống máy thở khỏi các vi sinh vật sống trong không khí từ khí thở ra của bệnh nhân. - Bộ lọc hệ thống thở hai chiều chống lại vi khuẩn và vi rút nhiễm bẩn để sử dụng gây mê và hô hấp Quy tắc 2(1), Mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B