STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro đơn lẻ dùng để định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người ETOH2 (05967104190_ETOH Gen.2, 300Tests cobas c 701,702) Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH Dùng để định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B