STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan xương Adson (Adson Twist Drill 2,4 mm) 50-0160 LAWTON GmbH & Co. KG, Germany LAWTON GmbH & Co. KG, Germany Dùng hỗ trợ phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A
2 Mũi dùi Ochsner (Ochsner Gall Bladder Trocars 16 ) 11-0616 LAWTON GmbH & Co. KG, Germany LAWTON GmbH & Co. KG, Germany Dùng hỗ trợ phẫu thuật Quy tắc 6, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A