STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Liaoning JRSD commercial & Trading Co., ltd Sử dụng ống soi đưa vào bàng quang, niệu đạo, đại tràng, trực tràng, tai, mũi, họng để thăm khám hoặc phẫu thuật. Bác sĩ có thể nhìn trực tiếp vào ống nội soi hoặc thông qua màn hình máy tính hiển thị hình ảnh soi được. Quy tắc 5, mục 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B