STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - Bio-Medicus® One-Piece Femoral Arterial Cannulae Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, INC Được dùng để cung cấp máu giàu Oxy cho động mạch trong suốt quá trình phẫu thuật bắc cầu tim phổi. Quy tắc 6, 7-Phần 1- Phụ Lục I; Phụ Lục II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C