STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động gồm mô đun điện giải P500 Clinical Chemistry Analyzer with ISE Module/P500-2 Diatron MI Zrt. Diatron MI Zrt. Máy xét nghiệm sinh học tự động hoàn toàn sử dụng để chẩn đoán in vitro. Máy xét nghiệm được sử dụng để đo nhiều loại chất phân tích bằng nguyên tắc đo quang, phương pháp định lượng, với các thuốc thử tương thích. - Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế. - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 3 TTBYT Loại C