STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục chắn tia dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm. Theo phụ lục Theo phụ lục ProtecX Medical Limited, Anh Giúp nâng cao an toàn bức xạ trong y tế Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A