STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy vệ sinh tủy răng EQ-S Meta Systems Co., Ltd Meta Biomed Co., Ltd Vệ sinh tủy răng trong quá trình điều trị nội nha Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mũi vệ sinh tủy răng EQ-S Tip 15/02; EQ-S Tip 25/02; EQ-S Tip 35/02 Meta Systems Co., Ltd Meta Biomed Co., Ltd Gắn mũi vào máy vệ sinh tủy răng để vệ sinh tủy răng trong quá trình điều trị nội nha Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B
3 Máy đo chiều dài ống tủy Rootor Meta Systems Co., Ltd Meta Biomed Co., Ltd Đo chiều dài ống tủy Quy tắc 10 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy điều trị nội nha ES-100 Meta Biomed Co. Meta Biomed Co., Ltd Dùng trong quá trình điều trị nội nha Quy tắc 9 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Máy điều trị tủy răng EQ-V Full Kit; EQ-V Fill Kit; EQ-V Pack Kit Meta Systems Co., Ltd Meta Biomed Co., Ltd Dùng trong quá trình điều trị tủy răng Quy tắc 9 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B