STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ nong thận qua da(8-18/22cms) Theo phụ lục Theo phụ lục Devon Innovations Private Limited Được sử dụng cho đặt ống xông nong niệu quản qua da vào bể thận để thoát nước phẫu thuật thận. Dành cho một lần sử dụng. Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây dẫn đường Nitinol SFHX0.035X150HD; SFHX0.038X150HD Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Các dây dẫn đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nhiều loại ống xông nong niệu quản và ống xông niệu quản đến vị trí thủ thuật y tế trong cơ thể với mục đích sử dụng tạm thời Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Dây dẫn đường đầu cong J3FCX0.025X80HD; J3FCX0.028X80HD; J3FCX0.032X80HD; J3FCX0.035X80HD; J3FCX0.038X150HD Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Các dây dẫn đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nhiều loại ống xông nong niệu quản và ống xông niệu quản đến vị trí thủ thuật y tế trong cơ thể với mục đích sử dụng tạm thời. Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dây dẫn đường đầu thẳng SFCX0.025X80HD; SFCX0.028X80HD; SFCX0.032X150HD; SFCX0.035X150HD; SFCX0.038X150HD; Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Các dây dẫn đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nhiều loại ống xông nong niệu quản và ống xông niệu quản đến vị trí thủ thuật y tế trong cơ thể với mục đích sử dụng tạm thời. Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dây dẫn đường Zebra BWSFUN150X0.032HD; BWSFUN150X0.035HD; BWSFUN150X0.038HD; Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Các dây dẫn đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nhiều loại ống xông nong niệu quản và ống xông niệu quản đến vị trí thủ thuật y tế trong cơ thể với mục đích sử dụng tạm thời. Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Dây dẫn nước rửa bàng quang 22TUR; 24TUR Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Phẫu thuật xuyên suốt bàng quang qua đường niệu đạo là phương pháp điều trị ban đầu cho tất cả bệnh nhân ung thư bàng quang, bất kể giai đoạn khối u. Dùng trong phẫu thuật bệnh lý tiết niệu, trong y tế Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Ống xông nong niệu quản( đầu mở) 3-70 UOB; 4-70 UOB; 5-70 UOB; 6-70 UOB; 7-70 UOB; 8-70 UOB; Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Được sử dụng để dẫn lưu bên trong tạm thời từ bể thận niệu quản tới bàng quang bệnh nhân. Ống xông niệu quản được sử dụng để làm giảm tắc nghẽn trong nhiều loại lành tính, ác tính, và các trình trạng sau chấn thương. Những ống xông này có thể được đặt bằng cách sử dụng kỹ thuật nội soi, qua da hoặc phẫu thuật mở. Dùng trong phẫu thuật bệnh lý tiết niệu, trong y tế Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Ống xông niệu quản (sử dụng dài ngày) 3-26 DJSBEOY(LT); 4-26 DJSBEOY(LT); 5-26 DJSBEOY(LT); 6-26 DJSBEOY(LT); 6.5-26 DJSBEOY(LT); 7-26 DJSBEOY(LT); 8-26 DJSBEOY(LT) Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Được sử dụng để dẫn lưu bên trong tạm thời từ bể thận niệu quản tới bàng quang bệnh nhân. Ống xông niệu quản được sử dụng để làm giảm tắc nghẽn trong nhiều loại lành tính, ác tính, và các trình trạng sau chấn thương. Những ống xông này có thể được đặt bằng cách sử dụng kỹ thuật nội soi, qua da hoặc phẫu thuật mở. Trong trường hợp được phủ lớp ưa nước, nó nhằm nâng cao sự cho vào dễ dàng.( sản phẩm được sử dụng lâu dài trong cơ thế trên 30 ngày). Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Rọ lấy sỏi niệu quản 3F/4W-70/90/110Cm; 4F/4W/5W-70/90/110Cm; 5F/4,5,6W-70/90/110Cm Devon Innovations Private Limited Devon Innovations Private Limited Dùng để lấy sỏi ra khỏi đường mật Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Ống xông niệu quản Theo phụ lục Theo phụ lục Devon Innovations Private Limited Được sử dụng để dẫn lưu bên trong tạm thời từ bể thận niệu quản tới bàng quang bệnh nhân. Ống xông niệu quản được sử dụng để làm giảm tắc nghẽn trong nhiều loại lành tính, ác tính, và các trình trạng sau chấn thương. Những ống xông này có thể được đặt bằng cách sử dụng kỹ thuật nội soi, qua da hoặc phẫu thuật mở. Dùng trong phẫu thuật bệnh lý tiết niệu, trong y tế Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B