STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu xói mòn men răng Icon /220384 DMG Chemisch - Pharmazeutische Fabrik GmbH DMG Chemisch - Pharmazeutische Fabrik GmbH Là loại chế phẩm gel dùng trong nha khoa. Dùng để làm mon men răng trong quá trình thực hiẹn điều trị nha khoa: dán cầu mão, veneer, composite, .... lên răng. Quy tắc 5, Phần II, Mục 1, phụ lục I của Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại A